0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Setka Cup
Oleksandr Ivchuk
۳
۱
Parnyvoda Ilya
Finished
۰۰:۵۰
Evgeniy Ivanov
۰
۳
Andrii Hrytsai
Finished
۰۰:۰۵
Dmitriy Kunchurov
۲
۳
Vadym Kucheryavyi
Finished
۰۰:۱۵
Andrii Melchenko
۲
۳
Yevhen Muliukin
Finished
۰۰:۲۰
Andrii Melchenko
-
-
Iurii Bondarenko
بازی شروع نشده است
۰۱:۲۰
Volodymyr Bilobrov
-
-
Oleksandr Ivchuk
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Yevhen Muliukin
-
-
Parnyvoda Ilya
بازی شروع نشده است
۰۲:۲۰
Denis Kolodiy
-
-
Andriy Sklyarenko
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
Volodymyr Bilobrov
-
-
Ihor Rubanka
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Oleksandr Ivchuk
-
-
Yevhen Muliukin
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
Denis Kolodiy
-
-
Ihor Rubanka
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۰
Yevhen Muliukin
-
-
Andriy Sklyarenko
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Volodymyr Bilobrov
-
-
Yevhen Muliukin
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
  International TT Cup
Vadim Komar
۲
۳
Aleksandr Brezitskiy
Finished
۰۰:۰۰
Vadym Nechyporuk
-
-
Nazarii Hrytsyienko
بازی شروع نشده است
۰۰:۱۵
Ruslan Onischenko
-
-
Oleksandr Yarovoi
بازی شروع نشده است
۰۱:۰۵
Oleksandr Pinchuk
۱
۳
Andrii Khvysiuk
Finished
۰۱:۱۵
Dmitriy Derevinskiy
-
-
Ihor Kuznetsov
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۵
Alexander Michalus
-
-
Andrey Matcyk
بازی شروع نشده است
۰۱:۴۵
Vitaliy Solovey
-
-
Oleksandr Yarovoi
بازی شروع نشده است
۰۲:۰۵
Maksym Levytskyi
-
-
Andrii Khvysiuk
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۵
Ruslan Onischenko
-
-
Dmitriy Derevinskiy
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۵
Oleksandr Pinchuk
-
-
Alexander Michalus
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Vitaliy Solovey
-
-
Ihor Kuznetsov
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۵
Maksym Levytskyi
-
-
Andrey Matcyk
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۵
Dmitriy Derevinskiy
-
-
Oleksandr Yarovoi
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Alexander Michalus
-
-
Andrii Khvysiuk
بازی شروع نشده است
۰۳:۴۵
Vitaliy Solovey
-
-
Dmitriy Derevinskiy
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۵
Maksym Levytskyi
-
-
Alexander Michalus
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۵
Ruslan Onischenko
-
-
Ihor Kuznetsov
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۵
Oleksandr Pinchuk
-
-
Andrey Matcyk
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Vitaliy Solovey
-
-
Ruslan Onischenko
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۵
Maksym Levytskyi
-
-
Oleksandr Pinchuk
بازی شروع نشده است
۰۵:۱۵
Ihor Kuznetsov
-
-
Oleksandr Yarovoi
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۵
Andrey Matcyk
-
-
Andrii Khvysiuk
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۵
  International Ukraine Win Cup
Oleg Lytvynenko
۳
۱
Aleksandr Chilikin
Finished
۰۰:۰۵
Vitaliy Strelets
۰
۳
Vladimir Boychuk
Finished
۰۰:۲۵
Yan Krol
۳
۲
Aleksandr Chilikin
Finished
۰۰:۴۰
Yuriy Rybakov
۳
۲
Daniil Lukander
Finished
۰۱:۰۰
Oleg Lytvynenko
-
-
Vadim Reva
بازی شروع نشده است
۰۱:۱۵
Vitaliy Strelets
-
-
Yuriy Rybakov
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۵
Yan Krol
-
-
Oleg Lytvynenko
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Vladimir Boychuk
-
-
Daniil Lukander
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۰
Aleksandr Chilikin
-
-
Vadim Reva
بازی شروع نشده است
۰۲:۲۵
Daniil Lukander
-
-
Vitaliy Strelets
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Vadim Reva
-
-
Yan Krol
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۰
Vladimir Boychuk
-
-
Yuriy Rybakov
بازی شروع نشده است
۰۳:۲۰
Aleksandr Chilikin
-
-
Oleg Lytvynenko
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Vladimir Boychuk
-
-
Vitaliy Strelets
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۵
Aleksandr Chilikin
-
-
Yan Krol
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Daniil Lukander
-
-
Yuriy Rybakov
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Vadim Reva
-
-
Oleg Lytvynenko
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Yuriy Rybakov
-
-
Vitaliy Strelets
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۵
Oleg Lytvynenko
-
-
Yan Krol
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
Daniil Lukander
-
-
Vladimir Boychuk
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۰
Vadim Reva
-
-
Aleksandr Chilikin
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۵
  International Setka Cup, Women
Kateryna Somova
۱
۳
Ekaterina Gubskaya
Finished
۰۰:۱۰
  Armenia ITT Cup League, Women
Rubina Vardanyan
-
-
Marine Galstyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۱۰
Marine Galstyan
۱
۳
Elen Bakhchajyan
Finished
۰۰:۳۰
Rubina Vardanyan
۳
۰
Marine Galstyan
Finished
۰۰:۵۰
Rubina Vardanyan
۳
۱
Elen Bakhchajyan
Finished
۰۱:۱۰
  Armenia ITT Cup League
Ruben Galoyan
۱
۳
Narek Nikoghosyan
Finished
۰۰:۳۰
Narek Nikoghosyan
۳
۲
Edvard Antonyan
Finished
۰۱:۱۰
  Russia Liga Pro
Igor Smirnov
۲
۳
Nikolai Zhurba
Finished
۰۰:۳۰
Igor Elistratov
۲
۳
Kirill Abramov
Finished
۰۰:۳۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
-
-
Aleksandr Dmitrievich Volkov
Cancelled
۰۰:۳۰
Viktor Rakhmanov
-
-
Aleksandr Chentsov
بازی شروع نشده است
۰۱:۰۰
Alexandr Serebrennikov
-
-
Denis Sayanov
بازی شروع نشده است
۰۱:۰۰
Valery Ivanov
-
-
Yuriy Merkushin
بازی شروع نشده است
۰۱:۰۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
-
-
Valery Ivanov
Cancelled
۰۱:۳۰
Nikolai Zhurba
-
-
Alexandr Serebrennikov
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Kirill Abramov
-
-
Viktor Rakhmanov
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Yuriy Merkushin
-
-
Viktor Ivanov Stanislavovic
بازی شروع نشده است
۰۲:۰۰
Denis Sayanov
-
-
Igor Smirnov
بازی شروع نشده است
۰۲:۰۰
Aleksandr Chentsov
-
-
Igor Elistratov
بازی شروع نشده است
۰۲:۰۰
Igor Smirnov
-
-
Alexandr Serebrennikov
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
-
-
Valery Ivanov
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Igor Elistratov
-
-
Viktor Rakhmanov
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
-
-
Yuriy Merkushin
Cancelled
۰۳:۰۰
Kirill Abramov
-
-
Aleksandr Chentsov
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۰
Nikolai Zhurba
-
-
Denis Sayanov
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۰
  International Challenger Series 2020, Week 29, Session 1
Jakub Kosowski
۳
۰
Liang Qiu
Finished
۰۰:۳۰
Daniel Gorak
-
-
Jakub Folwarski
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Marius Henninger
-
-
Herrmann Muhlbach
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۰
Sven Happek
-
-
Liang Qiu
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Jakub Kosowski
-
-
Jens Schabacker
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Herrmann Muhlbach
-
-
Jakub Folwarski
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
Marius Henninger
-
-
Liang Qiu
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Sven Happek
-
-
Jens Schabacker
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Jakub Kosowski
-
-
Daniel Gorak
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید